تفاوت کاهش وزن و کاهش سایز

تفاوت کاهش وزن و کاهش سایز

اگر در تلاش برای کاهش وزن هستید، بهتر است که از یک وزنه برای سنجیدن پیشرفت خود استفاده کنید. اگر چنین است، و متوجه شوید